Reform-Orgel

InstrumentReform-Orgel
Nyström Reform-Orgel
Complett Organ (24-Note)
Keys/Notes24
Keys/Notes28
Tuning Scales
FormatCardboard Disc
Drivecenter, 4 round holes, center spindle
Size36.5 cm
Holes per inch


Both 24-Note and 28-Note organs use discs of the same diameter.

NumberTitle
24-Note
Möttes vi där
2Trygg i Jesu armar
8Skynda till Jesus
8Skynda till Jesus
11Fröjd i sorg
21Gå[?] upp stå upp
23Än fins[sic!] det rum
25Ack endast löf[?]
26Rädda de döende[?]
27Den store läkaren är han
31Vänner som gått hem förut
38Jag hör min Jesu röst
39Jag tackar Dig redan genom Din son. Choral.
40Ära vare Gud i höjden
41Vårt land vårt land
69Ur operan “Martha”
70Jägarens afsked
88Björneborgarnes marsch
205Svensk koral No 420
226Sandberg Ack saliga hem
229Guds barns trygghet
241Vårt land, vårt land
238Loreley
28-Note
??
??
??


Editors:

 
 
instruments/reform_orgel/home.txt · Last modified: 2011/01/24 11:59 (external edit) 
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki